Připněte si Recepty.cz - pravidla soutěže

Připněte si Recepty.cz - pravidla soutěže

Pravidla soutěže webu Recepty.cz s operačním systémem Windows 7 a prohlížečem Internet Explorer 9.

1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž probíhá v období od 4. 4. 2011 do 12. 6. 2011 včetně, dohromady tedy 10 týdnů. Jednotlivá kola soutěže probíhají následovně - 1. kolo 00:00 4. 4. 2011 až 23:59 10.4. 2011, 2. kolo 00:00 11. 4. 2011 až 23:59 17.4. 2011, 3. kolo 00:00 18. 4. 2011 až 23:59 24.4. 2011, 4. kolo 00:00 25. 4. 2011 až 23:59 1.5. 2011, 5. kolo 00:00 2. 5. 2011 až 23:59 8.5. 2011, 6. kolo 00:00 9. 5. 2011 až 23:59 15.5. 2011, 7. kolo 00:00 16. 5. 2011 až 23:59 22.5. 2011, 8. kolo 00:00 23. 5. 2011 až 23:59 29.5. 2011, 9. kolo 00:00 30. 5. 2011 až 23:59 5.6. 2011 a 10. kolo 00:00 6. 6. 2011 až 23:59 12.6. 2011.

3. Co budete potřebovat k účasti v soutěži:
a) Registrace na recepty.cz.
b) Operační systém Windows 7 a internetový prohlížeč Explorer 9.

4. Podmínky pro výhru v jednotlivém kole - nalezení soutěžního kódu, pro který bude nápověda uvedena vždy v pondělí dopoledne na Recepty.cz, a zůstane tam po dobu celého týdne, kdy bude daná nápověda platná, a následující pořadí nalezení kódu uživatelem 10., 50. a 100. Nápověda bude směřovat k části webu, kde bude extrémně vysoká možnost najít kód (budeme se tím snažit naučit uživatele používat možnosti webu, tzn. že nápovědy mohou vypadat následovně:

Výherní kód pro tento týden je ukryt u:
a) polévkových receptů,
b) nejoblíbenějších receptů,
c) receptů z indické kuchyně atd.

5. Podmínky pro hlavní výhru - nalezení všech 10 kódů ve všech 10 výherních týdnech a následující pořadí nalezení kódu v posledním kole uživatelem 10., 50. a 100.

6. Výhry budou výhercům odeslány do 6 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu. Pokud výherce neodpoví na zaslaný mail - oznámení o výhře - do 3 týdnů, bude automaticky anulován a místo něj bude osloven další v pořadí.

7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.

9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.

12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.

14. Soutěžící nalezením kódu a jeho zapsáním během jednotlivého kola uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou poštou doporučeně na adresu pořadatele.

15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jí blízká, výhra nebude předána a místo tohoto výherce bude osloven další v pořadí.

16. Obecná pravidla soutěží pořádaných pořadatelem jsou umístěna na internetových stránkách http://www.mf.cz.

Diskuze ke článku

 • Vypet
  Vypet |

  25. 4. 2011 19:45

  2x jsem prošla všechny recepty dle zadání a kód nenašla...vážně tam je? :-\ Hezký den.

 • budenbrk
  budenbrk |

  6. 4. 2011 15:42

  Tak asi pro oči nevidím. IE9 mám, Win 7 taky, zaregistrovaná a přihlášená jsem a jestli teda "nejoblíbenější" znamená slovo v názvu receptu, tak po rozkliknutí beztak žádný kód není vidět. Změnu ikony taky nevidím. Kde je tedy zakopaný pes? :-\

Další články z rubriky